Bli fadder

Hjelp mennesker der det trengs mest, så de får en sjanse til å bygge et bedre liv for seg selv og sin familie!

 

Velg ditt månedlige beløp:

Hvorfor skal du bli fadder?

Som fadder redder og forvandler du liv. Tilbake får du sterke historier og bilder fra de menneskene som har fått en sjanse til å bygge et bedre liv for seg selv og sin familie takket være deg!

Du bidrar til å:

  • stoppe vold og overgrep.
  • skape jobber som gir familier økt inntekt.
  • gi god utdanning – også til mennesker med funksjonsnedsettelser.
  • sørge for trygge helsetjenester, rent vann og gode sanitærforhold.
  • beskytte mennesker i krise.
  • styrke folks evne til å tilpasse seg alvorlige klimaendringer.

Kan du tenke deg noe mer meningsfylt?