Gi en geit – og løft familier ut av fattigdom!

Denne jula kan du følge Jesu eksempel ved å løfte familier ut av fattigdom. Tenk at noe så enkelt som en geit er alt som skal til!


Gi din julegave nå!

Ønsker du å støtte mennesker i et spesifikt land?