Bli fadder Filippinene

Gi en trygg oppvekst!

 Bli fadder Filippinene

Hvorfor skal du bli fadder?

Som fadder redder og forvandler du liv. Tilbake får du sterke historier og bilder fra de menneskene som har fått en sjanse til å bygge et bedre liv for seg selv og sin familie takket være deg!

Barn og unge på Filippinene er utsatt for flere store farer i løpet av oppveksten. Landet er både en slags hovedstad for overgrep mot barn, særlig på nettet. Svært mange barn faller ut av skolen, ofte fordi de må jobbe i stedet. I tillegg har landet noen av de mest utsatte områdene i verden for ekstremvær og naturkatastrofer.

Som fadder her bidrar du til å:

  • stoppe vold og overgrep.
  • skape jobber som gir familier økt inntekt.
  • gi skolegang til barn som har falt ut av skolen.
  • beskytte mennesker i krise.
  • styrke folks evne til å tilpasse seg alvorlige klimaendringer.

Kan du tenke deg noe mer meningsfylt?

Fadder Filippinene