Bli fadder Kambodsja

Gi tilgang til skole!

 Bli fadder Kambodsja

Hvorfor skal du bli fadder?

Som fadder redder og forvandler du liv. Tilbake får du sterke historier og bilder fra de menneskene som har fått en sjanse til å bygge et bedre liv for seg selv og sin familie takket være deg!

Befolkningen i Kambodsja er ung. Én av tre er yngre enn 15 år, og bare én av 20 er over 65 år. Rundt 13,5 prosent av Kambodsjas befolkning lever i ekstrem fattigdom, mens rundt halvparten av innbyggerne mangler tilgang på god utdanning, tilstrekkelige helsetjenester og andre viktige forhold for et godt liv.

Her bidrar du til å:

  • skape jobber som gir familier økt inntekt.
  • få barn på skolebenken gjennom trygge fritidsaktiviteter
  • sørge for rent vann og gode sanitærforhold.
  • beskytte mennesker i krise og kjempe for egne rettigheter
  • styrke folks evne til å tilpasse seg alvorlige klimaendringer.

Kan du tenke deg noe mer meningsfylt?

Fadder Kambodsja