Vietnam

En bedre fremtid for alle barn og unge, og en inntekt å leve av på tross av klimakrise

I Vietnam kjenner de klimaendringene på kroppen: tørke, flom, mer saltvann og uregelmessig vær skader både mennesker, dyr og livsgrunnlaget. Misjonsalliansen bidrar med ny kunnskap og erfaring for å tilpasse seg et nytt klima. 

Mennesker med nedsatt funksjonsevne møter også mange utfordringer i landet. Mange foreldre sender ikke barna på skolen fordi de tror de ikke kan lære. Sammen med våre lokal partnere bidrar vi til sosiale møteplasser og informasjon slik at mennesker får vite om både rettigheter og muligheter for en bedre fremtid. Misjonsalliansen jobber også med skoler slik at de inkluderer barn med nedsatt funksjonsevne.

Vi driver også en mikrofinansbank i landet som heter Mekong Organization of Microfinance (MOM). Der får rundt 40 000 kvinner lån og muligheter for kurs i forretningsdrift, økonomi og klimatilpasset husdyrhold og grønnsakdyrking.

Gi en gave

Vietnam