Kambodsja

Lokalsamfunn med plass til alle, tilgang på god skole og en inntekt å leve av

Befolkningen i Kambodsja er ung. Én av tre er yngre enn 15 år, og bare én av 20 er over 65 år. Rundt 13,5 prosent av Kambodsjas befolkning lever i ekstrem fattigdom, mens rundt halvparten av innbyggerne mangler tilgang på god utdanning, tilstrekkelige helsetjenester og andre viktige forhold for et godt liv.

Misjonsalliansen skaper tryggere lokalsamfunn med særlig fokus på inkludering og ledertrening av ungdom, å hjelpe folk stå opp for rettighetene sine, gi yrkestrening for økt inntekt, klimatilpasning for bønder, rent vann og å gi barn god utdanning.

Vi har også startet et pilotarbeid for å skape arbeidsplasser som vi kaller Business for Development (BfD).

Les mer om arbeidet i landet her.

Gi en gave

Kambodsja