Kina

Helsetjenester som ser den enkelte sine behov, særlig de funksjonshemmede.

Misjonsalliansen ble etablert gjennom arbeid i Kina i 1901. Vi har hele tiden jobbet med de mest sårbare og utsatte i samfunnet.

Tidligere har vi eksempelvis bygget sykehus, utviklet nye behandlingsmetoder og jobbet med leprapasienter. I dag er fokuset på funksjonshemmede.

85 millioner mennesker i Kina lider av en funksjonsnedsettelse. Sammen med lokale myndigheter bidrar Misjonsalliansen til å videreutvikle deres helsetilbud, særlig til barn og eldre.

Gi en gave

Kina